آموزش تکنیک های تست زنی و مهندسی معکوس با حجم بیش از ۲ گیگابایت

آموزش تکنیک های تست زنی و مهندسی معکوس با حجم بیش از ۲ گیگابایت

روش های تست زنی ریاضی

روش های تست زنی سریع

روش تست زنی زبان انگلیسی

تست زنی در خانه

تست زنی به روش مهندسی معکوس

روش های تست زنی در ازمون

مهارت تست زنی

تست زنی بدون معلومات

اگر چه مطالعه و داشتن معلومات مهمترین نقش را در تست زنی ایفا می کنند، اما نباید برخی از تکنیک های تست زنی را از یاد برد. از جمله این تکنیک ها، می توان به روش مهندسی معکوس اشاره کرد که در بسیاری از مواقع می تواند در انتخاب گزینه صحیح به داوطلبین کمک کند. تمام این تکنیک ها به منظور آسان کردن پاسخ دهی به تست های کنکور ارائه می شود. در زیر به بررسی روش مهندسی معکوس می پردازیم.

شما نمی توانید تمامی سوالات کنکور را با روش مهندسی معکوس پاسخ دهید و این روش تنها برای تعداد معدودی از سوالات کاربرد دارد. برای استفاده بهتر از روش مهندسی معکوس ابتدا باید سطح تست مورد را مشخص کنید. برخی از تست ها ممکن است حل شدنی باشند اما در نهایت زمان زیادی را نیاز دارند. برای برخی دیگر از تست ها، می توان از طریق تشخیص گزینه های غلط، پاسخ صحیح را انتخاب کرد و سرانجام برخی از سوالات سخت هستند که پاسخ به آنها واقعا مشکل است.
زمانی که به سوالات سخت برخورد کردید باید بین گزینه هایی که برای شما ارائه شده، به ترتیب اولویت بندی کنید. به این صورت که ممکن است میان گزینه ها شباهت و اشتراک وجود داشته باشد. در این صورت این گزینه ها حذف می شوند. در صورت تضاد میان گزینه ها، برای پاسخ صحیح باید به دنبال یکی از آنها باشید.
گزینه های معکوس نیز نشانه وجود پاسخ صحیح در میان یکی از آنهاست. برای مثال زمانی که گزینه ها به این صورت (cba – abc- رضا – علی) باشند، باید در میان دو گزینه cba abc به دنبال پاسخ صحیح بود و گزینه رضا – علی را رها کرد.
تناسب میان گزینه ها یکی دیگر از روش های مهندسی معکوس است که در زمان برخورد با سوالات سخت باید با آن توجه داشت. برای مثال زمانی که بین ۳ گزینه ارتباط معنایی وجود دارد و یک گزینه ناهماهنگ است، می توان پاسخ را همان گزینه ناهماهنگ دانست. در گزینه های (۱ -۳- ۹- رضا )، پاسخ صحیح می تواند «رضا» باشد.
در صورتی که میان گزینه ها به صورت دو به دو، ارتباط تقارنی برقرار باشد، کار کمی سخت تر می شود. در این صورت باید به معلومات خودتان مراجعه کرده و براساس یک نشانه دو گزینه را حذف کرده و به سراغ دو گزینه بعدی بروید. برای مثال زمانی که گزینه ها به این شکل بیان شده باشند ( bb) با داشتن یک نشانه می توانید دو گزینه a
مجاورتی و تداعی نیز از دیگر روش های مهندسی معکوس است که گاهی توسط طراحان سوالات کنکور استفاده می شود. در این روش گزینه ها به صورت دو به دو با هم ارتباط مفهومی دارند که همانند روش قبلی می توانید سریع ۲ گزینه را حذف کرده و بر روی دو گزینه باقیمانده تمرکز کنید. برای مثال در گزینه های (علی – نماز – عبادت – رضا )، دو گزینه رضا و علی با یکدیگر قرابت معنای دارند و (نماز و عبادت) نیز کنار یکدیگر قرار می گیرند.
هم آوایی کلمات کار را برای شما سخت تر می کند. بویژه اگر در تست های زبان انگلیسی باشد، انتخاب پاسخ صحیح از میان دو گزینه ای که تنها در یک حرف با یکدیگر تفاوت دارند کمی دشوار است. از سوی دیگر دو گزینه کناری را رها کرده و صرفا بر روی دو گزینه هم آوا متمرکز شوید. پاسخ صحیح در میان این دو گزینه است. برای مثال در گزینه های (علی – رضا – son-sun)، دو گزینه هم آوا، son-sun هستند.
زمانی که در تست سخت، دو گزینه هم معنا هستند، مطمئن باشید که پاسخ صحیح را باید از میان آنها انتخاب کنید. به عنوان مثال در گزینه های (سخت کوش – زحمت کش – علی – رضا )، دو گزینه «سخت کوش – زحمت کش» هم معنا هستند. گزینه های «علی و رضا» را رها کرده و تنها روی دو گزینه اول تمرکز داشته باشید.
در صورتی که چهار گزینه با هم رابطه مستقیم، معکوس یا بهم ریخته داشته باشند، گزینه صحیح را باید براساس معلومات انتخاب کرد.
در صورتی که سه گزینه با هم ارتباط داشته باشند و یک گزینه نامربوط و ضعیف تر باشد، به احتمال قوی، پاسخ صحیح همان گزینه نامربوط است.

روش های کلی در تست زنی مهندسی معکوس

ابتدا باید سوالات به دقت بررسی و خوانده شوند و سپس نوع سطح سوالات و حل آنها به ترتیب نوع سطح مشخص شود.
ارتباط بین گزینه ها و حل به ترتیب اولویت بندی باید تعیین شود.
نوع چیدمان بین گزینه ها و حل آنها به ترتیب اولویت بندی صورت می گیرد.
در گزینه های تردیدی، باید تعداد چهار گزینه به سه گزینه تقلیل یابد.
سه گزینه تردیدی را به دو گزینه کاندید کاهش دهید.
زمان برخورد با دو گزینه سخت، می توان به صورت مسئله بازگشته و با اتکا به دانش و معلومات، گزینه صحیح را انتخاب کرد.
یک نکته بسیار مهم برای پیدا کردن جواب صحیح، یافتن پاسخ های غلط است.
در ۹۰% تست ها، پاسخ صحیح در همان گزینه قبلی و بعدی نیست. بنابراین زمان برخورد با سوال سخت، سوال بعدی را نیز پاسخ دهید و سپس گزینه‌ی پاسخ سوال قبلی و بعدی را حذف کنید.
در میان هر ۱۰ تست کنکور گزینه صحیح در میان ۲ گزینه الف، ۲ گزینه ب،۲ گزینه ج و۲ گزینه د قرار دارند.

در این پکیج شما با تمام این تکنیک ها آشنا خواهید شد و با تسلط بیشتری به تست زدن ادامه می دهید.

این پکیج کامل با حجم بیش از دو گیگابایت را می توانید تنها با پرداخت مبلغ ناچیزی (۱۰،۰۰۰ تومان) بلافاصله پس از پرداخت دانلود نموده و استفاده کنید.