سوالات و پاسخ نامه تشریحی سال ۹۶ کلیه دروس پیش دانشگاهی

سوالات و پاسخ نامه تشریحی سال ۹۶ کلیه دروس پیش دانشگاهی

نمونه سوالات ادبیات فارسی پیش دانشگاهی سال ۹۶

امتحانات نهایی پیش دانشگاهی ۹۶

سوالات امتحان نهایی فیزیک پیش دانشگاهی

نمونه سوالات ادبیات فارسی پیش دانشگاهی تجربی

سوالات امتحان نهایی دینی پیش دانشگاهی ۹۶

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی خردادماه

سوالات نهایی دینی پیش دانشگاهی ۹۶

نمونه سوالات دین و زندگی پیش دانشگاهی درس به درس سال ۹۶

برای دانلود سوالات با پاسخ های تشریحی به ادامه مطلب بروید….

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی معارف اسلامی (دین و زندگی) (تجربی) ۳ خرداد ۹۶
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی معارف اسلامی (دین و زندگی) (انسانی) ۳ خرداد ۹۶
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی معارف اسلامی (دین و زندگی) (هنر) ۳ خرداد ۹۶
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی اصول و عقاید (علوم و معارف) ۳ خرداد ۹۶
دانلود سوالات و پاسخنامه بینش دینی (اقلیت های مذهبی) پیش ۳ خرداد ۹۶

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی حساب دیفرانسیل (ریاضی فیزیک) ۶ خرداد ۹۶
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی (علوم تجربی) پیش ۶ خرداد ۹۶

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی (علوم انسانی) پیش ۶ خرداد ۹۶

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ادبیات عرب (معارف)  ۶ خرداد ۹۶

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سیر هنر (هنر) ۶ خرداد ۹۶

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی (ریاضی) پیش ۸ خرداد ۹۶
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی (تجربی) پیش ۸ خرداد ۹۶

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی (انسانی) پیش ۸ خرداد ۹۶

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی (معارف) پیش ۸ خرداد ۹۶

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی (هنر) پیش ۸ خرداد ۹۶

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک (ریاضی فیزیک) پیش ۱۰ خرداد ۹۶
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک (علوم تجربی) پیش ۱۰ خرداد ۹۶

دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات فارسی (علوم انسانی) پیش ۱۰ خرداد ۹۶

دانلود سوالات و پاسخنامه فقه و اصول (علوم و معارف) پیش ۱۰ خرداد ۹۶

دانلود سوالات و پاسخنامه آشنایی میراث هنری (هنر) پیش ۱۰ خرداد ۹۶

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *